27 June 2008

Gambar graduate

gambar tersebut saya ubah suai sdikit perletakkannya. Saya rapatkan sedikit kedudukan mereka dan cuba meletakkan skala yang sesuai suapaya fix aecara menegak di dalam lukisan A4. medium pensel graphic , hitam putih saiz A4.

No comments: