29 April 2008

Letakkan Image Pada Blog Anda

Di sini saya juga suka untuk mengajar rakan-rakan blogger untuk membuat avatar atau image statik pada blog. Ia adalah seperti contoh pada blog saya di bahagian bawah. Anda boleh menempatkan di kiri atau kanan, di bawah atau atas. Caranya sangat mudah, copy kod yang saya beri dan tukar alamat lokasi image anda dan pastekan pada blog HTML anda dan save. Mudah!!!

Cara-Cara
1. Pada halaman {Template}, sila pilih {Edit Html}. Jangan lupa tanda pada kotak (Expand Widget Template}.
2. Cari kod di bawah ini:
< /head >
Letakkan kod ini diatasnya

Atas Kiri

<script language="JavaScript" src="http://idhamxpression.googlepages.com/ataskiri.js" type="text/javascript"> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> cot("http://idhamxpression.googlepages.com/alatmelukis.png") </script>


Atas Kanan
<script language="JavaScript" src="http://idhamxpression.googlepages.com/ataskanan.js" type="text/javascript"> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> cot("http://idhamxpression.googlepages.com/alatmelukis.png") </script>


Bawah Kiri
<script language="JavaScript" src="http://idhamxpression.googlepages.com/bawahkiri.js" type="text/javascript"> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> cot("http://idhamxpression.googlepages.com/alatmelukis.png") </script>


Bawah Kanan
<script language="JavaScript" src="http://idhamxpression.googlepages.com/bawahkanan.js" type="text/javascript"> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> cot("http://idhamxpression.googlepages.com/alatmelukis.png") </script>

tukarkan "http://idhamxpression.googlepages.com/alatmelukis.png" dengan alamat lokasi avatar/image anda.

No comments: